Zapisz się do newslettera
Mariusz Mielnicki na Facebook
Mariusz Mielnicki na Youtube
rectangle

Oferta / zawodnik

rectangle

Jak wydobywam z zawodnika pełny potencjał?

Coaching sportowy jest procesem pomagania zawodnikom w wykonywaniu ich zadań w możliwie jak najbardziej skuteczny sposób. Obejmuje on wydobywanie mocnych stron zawodników, pomaganie w omijaniu wewnętrznych barier i ograniczeń w osiągania sportowej doskonałości oraz ułatwianie im bardziej efektywnego funkcjonowania w drużynie.

Skuteczny coaching sportowy wymaga zatem nacisku zarówno na zadanie, jak też i na relację z innymi.

Metodologie coachingu sportowego są zorientowane raczej na wynik, niż na problem. Mają one tendencję do silnego koncentrowania się na efekcie końcowym, promując rozwój nowych strategii myślenia i działania w przeciwieństwie do usiłowania rozwikłania problemów i konfliktów z przeszłości.

Jedną z najważniejszych umiejętności coachingu sportowego jest pomaganie zawodnikom w definiowaniu i konkretyzowaniu celów. Oczywisty jest fakt, że bez celu nie można ustalić żadnego systemu nagród czy informacji zwrotnej.

Cel jest w istocie stanem pożądany lub efektem pracy zawodnika. Jest odpowiedzią na pytanie: „co chcesz osiągnąć?”. Cele stanowią źródło motywacji i mogą stymulować silne procesy zarządzania sobą, które mobilizują zarówno świadomy jak i nieświadomy umysł.

Znane jest powiedzenie pod którym się podpisuję: „jeśli niczego nie chcesz, coaching sportowy nie ma dla ciebie żadnej wartości”.

Umiejętności, narzędzia i techniki w coachingu sportowego, które wspierają skuteczną pracę z zawodnikiem obejmują: ustalanie oraz dobre formułowanie celów, zarządzanie wewnętrznymi stanami, przejmowanie różnych pozycji percepcji, określanie momentów doskonałości, nakładanie/przenoszenie zasobów oraz zapewnianie wysokiej jakości informacji zwrotnej.

rectangle

W jaki sposób pracuję z zawodnikiem?

Zawodnik kontaktuje się ze mną drogą mailową lub telefonicznie a następnie ustalamy wspólnie termin coachingu sportowego. Pracujemy za pomocą komunikatora SKYPE.

kontakt
rectangle

Pierwsze spotkanie jest zupełnie darmowe

abyś mógł sam ocenić czy nasza współpraca pomoże Ci w Twoich działaniach.

rectangle

Jak pracujemy?

trening

Po pierwsze, sprawdzam przede wszystkim czego Ty tak naprawdę chcesz? – czyli Twój cel.

trening

Po drugie, czego potrzebujesz aby ten cel osiągnąć?

trening

Po trzecie zbieram wszelkie metody, strategie i modele jakie są Tobie i tylko Tobie potrzebne i z tymi metodami, modelami i strategiami przechodzimy do działania.

rectangle

DODATKOWO

Dodatkowo pracuję z zawodnikiem nad dwoma kluczowymi rzeczami,
które wpływają na karierę sportową czyli motywacją i porażką.

Zawodnik poznaje swój własny wzorzec motywowania się, aby zawsze wiedział jak skutecznie angażować się do działania.

Zawodnik potrafi zidentyfikować swój własny wzorzec porażki, aby mógł w porę zareagować przed nadchodzącym niepowodzeniem, dzięki czemu nie popadnie w negatywny stan emocjonalny związany z jego działaniem.

Pomagam wyłonić indywidualne wzorce motywowania się i porażki.

Desire24
Top